Hoe bestrijden we moslimhaat en moslimdiscriminatie in Amsterdam?

Hoe bestrijden we moslimhaat en moslimdiscriminatie in Amsterdam?

20 juni: 18:00 tot 21:30, moskee Taqwa, Generatorstraat 6

Beste bestuurders, medewerkers, vrijwilligers en andere geïnteresseerden,

Uit diverse recente onderzoeken komt opnieuw naar voren dat zowel discriminatie van en haat tegen moslims als (gewelddadige) agressie tegen hun instituties in Nederland structurele maatschappelijke problemen blijven vormen(1). Verder weten we dat hiervan nog altijd relatief weinig melding wordt gedaan. Het actieonderzoek dat het Collectief tegen Islamofobie (CTID) en projectbureau Zasja in 2020 en 2021 in Amsterdam gezamenlijk uitvoerden, bevestigt beide beelden(2). De geringe meldingsbereidheid blijkt vooral het resultaat van het gebrek aan vertrouwen in, bekendheid van en kennis over of negatieve ervaringen met de reguliere meldingsinstanties. Maar ook gewenning en berusting en onbegrip over het uitblijven van vervolging of bestraffing spelen een belangrijke rol. Dat kwam naar voren in verschillende bijeenkomsten die wij het afgelopen twee jaar in het kader van het actieonderzoek organiseerden en ook uit onze enquête, waar een flink aantal Amsterdamse moslimorganisaties en islamitische instellingen aan meewerkten. 

Het CTID en projectbureau Zasja organiseren een – door Corona uitgestelde – afsluitende informatie- en discussiebijeenkomst, waar we onder meer de vraag agenderen of we moeten blijven inzetten op het verhogen van de meldingsbereidheid of dat er juist andere wegen bewandeld moeten worden om serieus werk te maken van het bestrijden van moslimhaat en moslimdiscriminatie. Belangrijk daarbij is wat de politiek en het (islamitische) maatschappelijke middenveld daarin al doen of juist nalaten.(3)

De avond bestaat uit twee delen. Eerst worden de bevindingen en aanbevelingen uit het actie-onderzoek gepresenteerd. In reactie op deze uitkomsten wordt ingeleid door de Amsterdamse politie, het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) en het Openbaar Ministerie (OM) over hun rol en werkwijze. Daarna volgt een discussie met de zaal, waarbij verschillende vertegenwoordigers uit het (islamitische) maatschappelijke middenveld reageren. De afdeling Diversiteit – waaronder het Inclusie- en Antidiscriminatiebeleid van de gemeente Amsterdam valt – is aanwezig, luistert en neemt de uitkomsten mee in de uitwerking van de plannen voor de komende collegeperiode.   

De slotbijeenkomst vindt plaats op maandagavond 20 november 2021 vanaf 18:00 (inloop met maaltijd) in moskee Taqwa, Generatorstraat 6 in Amsterdam.

Jullie ervaringen en input zijn onmisbaar. Laat je stem richting politiek, bestuur en instanties horen en kom naar onze slotbijeenkomst. Verspreiding binnen jullie netwerk van deze uitnodiging wordt op prijs gesteld, maar aanmelden is – vooral in verband met de maaltijd – meer dan gewenst en kan via roemer@zasja.org
 
Het programma en de aanbevelingen uit het actie-onderzoek vinden jullie in de bijlage.
  • by