Collectief Tegen Islamofobie

“ISLAMOFOBIE: NIET ACCEPTEREN, MAAR MELDEN!’”

Ontstaan

In Nederland wonen bijna een miljoen moslims, iets meer dan 5% van de Nederlandse bevolking.

Meldpunt

Tegen haatzaaien, racisme, discriminatie en uitsluiting in alle aspecten

Activiteiten

Bouw relaties op met de lokale moslimgemeenschap

Publicaties

Publicaties van Collectief tegen islamofobie

Europese Dag tegen islamofobie

Effectieve reaties op islamofobe haatuitingen

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan een conferentie die wij organiseren op zondag 15 oktober 2023, van 15:00 tot 18:00 uur, over effectieve reacties op islamofobe haatuitingen. Deze bijeenkomst vindt plaats in het kader van de Europese Dag tegen Islamofobie.

In het kader van de Internationale Dag ter Bestrijding van Islamofobie organiseerde het CTID en EMCEMO een symposium rond dit onderwerp.
Hierbij een impressie van de succesvolle bijeenkomst.

Terugkoppeling notitie herstructurering ADV’s

NOTITIE M.B.T. HERSTRUCTURERING ANTIDISCRIMINATIEVOORZIENINGEN

Previous
Next

over de voorzitter van emcemo

Abdou Menebhi spreekt van een oorlog tegen de islam, maar omschrijft zichzelf als seculier. Hij is voorzitter van de Stedelijke Marokkaanse Raad in Amsterdam en directeur van het Euro-Mediterraan Centrum Migratie en Ontwikkeling (Emcemo). Menebhi werd bekend als voorzitter van het marxistische Komitee voor Marokkaanse Arbeiders Nederland (KMAN). Als voorzitter van het comité ‘Nederland bekent kleur’ vocht hij jarenlang tegen extreem-rechts. Ook letterlijk: zo ging hij ooit op de vuist met Joop Glimmerveen, leider van de Nederlandse Volkspartij. Menebhi heeft zo’n bonte loopbaan als belangenbehartiger dat hij al werd betiteld als ‘beroepsmarokkaan

Partners in Nederland

In Nederland maakt het CTID deel uit van een netwerk van organisaties die actief zijn tegen discriminatie en zich inzetten voor verbinding binnen de samenleving. Er wordt zoveel mogelijk samenwerking gezocht bij discriminatiemeldingen, projecten, overleggen en activiteiten. Sinds de oprichting van het CTID in 2013 heeft het netwerk zich steeds meer uitgebreid met als doel het vergroten van de expertise, ondersteuning en wederzijds advies. Het CTID initieerde diverse projecten en activiteiten, zoals symposia, debatten en campagnes. Daarnaast faciliteert het CTID het Meldpunt Islamofobie, waar men terecht kan voor advies en ondersteuning bij ervaringen van discriminatie en islamofobie. Het CTID stelt zich tot doel de positie van moslims in de samenleving te verbeteren en hun rechten te waa

rborgen.

PARTNERS IN europa

Het CTID heeft zich in 2013 aangesloten bij een overkoepelend Europees netwerk om de krachten te bundelen en de kennis te vergroten. Dit netwerk bestaat uit organisaties uit acht verschillende Europese landen, die zich inzetten voor de bestrijding van islamofobie. Zo kan internationaal gebruik worden gemaakt van elkaar kennis en expertises.  Dit Europese netwerk werd in 2013 opgezet met als doel het bestrijden van racisme, islamofobie en discriminatie en streeft naar het ontwikkelen van een effectieve aanpak van islamofobie, waarbij gebruik wordt gemaakt van de ervaringen van slachtoffers. De belangrijkste doelen van dit Europese netwerk zijn de verbetering van de omstandigheden van de slachtoffers en empowerment van de moslimgemeenschap. Om deze doelen te bereiken onderneemt het CTID diverse activiteiten, zoals het vormen van een samenwerkingsverband van NGO’s op nationaal en Europees niveau, sensibiliteitscampagnes, steun aan slachtoffers, netwerken en lobbyen en het zoeken naar fondsen om de teams en systemen te verbeteren.

Het netwerk bestaat uit organisaties en personen  in acht Europese landen  die zich inzetten voor registratie en monitoring van discriminatie en geweld tegen burgers op grond van hun werkelijke of veronderstelde relatie met de Islam. Deze aangesloten organisaties zijn gevestigd in Frankrijk, België, Italië, Duitsland, Nederland, Zweden, Hongarije en Engeland:

 • •  Alliance of Inclusive Muslims, worldwide (AIM)
 • •  Anti-Racist Forum, Finland (ARF)
 • •  CAGE, UK
 • •  Center for Danish Muslim Relations, Denmark (CEDAR)
 • •  Collective against Islamophobia and Discrimination, The Netherlands (CTID)
 • •  Collective against Islamophobia in Belgium (CCIB)
 • •  Collective against Islamophobia in France, France (CCIF)
 • •  Coordination Contre le Racisme et l’Islamophobie, France (CRI)
 • •  Euro-Mediterranean Center Migration & Development, The Netherlands (Emcemo)
 • •  European Forum of Muslim Women, EU (EFOMW)
 • •  European Muslim Initiative for Social Inclusion, EU (EMISCO)
 • •  Etudiants Musulmans de France, France (EMF)
 • •  European Network of Religion and Belief, EU (ENORB)
 • •  European Network against Racism, EU (ENAR)
 • •  Forum of European Muslim Youth and Student Organisations, EU (FEMYSO)
 • •  Justice & Liberties For All Committee, France (CJL)
 • •  Muslim Council of Britain (MCB)
 • •  Muslim Human Rights Committee, Sweden (MHRC)
 • •  Muslims for Progressive Values, the Netherlands (MPV Nederland)
 • •  RADAR/Art.1, The Netherlands
 • •  Farid Hafez, editor of the Islamophobia Studies Yearbook and co-editor of the European Islamophobia Report and Salzburg University

© Het Euro-Mediterraan Centrum Migratie & Ontwikkeling (EMCEMO)