Collectief Tegen Islamofobie

De strijd is overal, altijd

Informatie

Leer meer over de islam, islamofobie en de beweging om islamofobie tegen te gaan

Treed op

Tegen haatzaaien, racisme, discriminatie en uitsluiting in alle aspecten

gemeenschap

Bouw relaties op met de lokale moslimgemeenschap

Onderbreken

Spreek tegen anti-islamitisch en xenofoob staats- en federaal beleid

gerelateerde artikelen

ANGST VOOR MOSLIMS

door:  Sandra van Engelenburg
“Hoe meer je die lui hun zin geeft, hoe meer eisen ze gaan stellen en ze voelen zich hier al oppermachtig, het wordt tijd we hun het een en ander afhandig gaan maken.” of “Heeft iemand een bomgordel? Ren ik wel naar binnen! Voor een echt goed doel!”. Dit soort heftige uitingen (in perfect Nederlands…) kom je vaak genoeg tegen op de sociale media Facebook en Twitter. Maar waar komt deze zogenoemde moslimhaat vandaan? Een korte uitleg van het begrip islamofobie en de herkomst hiervan.

top 5 soorten misbruik

Intimidatie
werkgelegenheid
FBI
haatmisdrijven
weigering van religieuze accommodatie

Anti-Moslim Incidenten

0
nationale haatmisdrijven
0
aantal geregistreerde ongevallen
0
landelijke anti-moskee incidenten
0
misbruik van federaal agentschap
Previous
Next

over de voorzitter van emcemo

Abdou Menebhi spreekt van een oorlog tegen de islam, maar omschrijft zichzelf als seculier. Hij is voorzitter van de Stedelijke Marokkaanse Raad in Amsterdam en directeur van het Euro-Mediterraan Centrum Migratie en Ontwikkeling (Emcemo). Menebhi werd bekend als voorzitter van het marxistische Komitee voor Marokkaanse Arbeiders Nederland (KMAN). Als voorzitter van het comité ‘Nederland bekent kleur’ vocht hij jarenlang tegen extreem-rechts. Ook letterlijk: zo ging hij ooit op de vuist met Joop Glimmerveen, leider van de Nederlandse Volkspartij. Menebhi heeft zo’n bonte loopbaan als belangenbehartiger dat hij al werd betiteld als ‘beroepsmarokkaan

Partners in Nederland

In Nederland maakt het CTID deel uit van een netwerk van organisaties die actief zijn tegen discriminatie en zich inzetten voor verbinding binnen de samenleving. Er wordt zoveel mogelijk samenwerking gezocht bij discriminatiemeldingen, projecten, overleggen en activiteiten. Sinds de oprichting van het CTID in 2013 heeft het netwerk zich steeds meer uitgebreid met als doel het vergroten van de expertise, ondersteuning en wederzijds advies. Het CTID initieerde diverse projecten en activiteiten, zoals symposia, debatten en campagnes. Daarnaast faciliteert het CTID het Meldpunt Islamofobie, waar men terecht kan voor advies en ondersteuning bij ervaringen van discriminatie en islamofobie. Het CTID stelt zich tot doel de positie van moslims in de samenleving te verbeteren en hun rechten te waarborgen.