Islamofobie (h)erkennen & bestrijden!

Islamofobie is een urgent probleem
Het CTID is opgericht in 2013 om het probleem van islamofobie in Nederland onder de aandacht te brengen. Het werk van vele zelforganisaties van moslims en Nederlanders met een migratie- achtergrond, zoals Meld Islamofobie!, SPIOR en Al Nisa heeft ervoor gezorgd dat islamofobie inmiddels op de kaart staat. Verschillende onderzoekers en Europese en Nederlandse instituten leggen dan ook een deel van de aard en omvang van de problematiek in Nederland vast.

 

Interview: Wilders’ haatzaaien moeten stoppen

Menehbi is een activist met aanzien onder vooral oudere Marokkanen. Hij is al decennia actief als woordvoerder van de Marokkaanse gemeenschap en zat sinds 1975 praktisch ononderbroken in het actiewezen: bij anti-racisme-stichtingen en belangenorganisaties.

In 1992 richtte hij Nederland Bekent Kleur op, waarbij hij nog steeds betrokken is; hij demonstreerde tegen het vreemdelingenbeleid van toenmalig minister Rita Verdonk en spreekt jaarlijks op 21 maart op de Internationale Dag tegen Racisme. Soms gaan zijn organisaties allianties aan met linkse activistische partijen als de Internationale Socialisten.

Lees meer

Verslag activiteiten 2014: Discriminatie en islamofobie

Uit diverse onderzoeken blijkt dat racisme en discriminatie in Nederland een steeds groter wordend probleem vormen. Het aantal meldingen van discriminatie stijgt, de onvrede onder minderheidsgroepen groeit, sociale media staan vol met voorbeelden en uitspraken van racistische aard. Zie hiervoor onder andere het SCP-rapport (Ervaren discriminatie in Nederland, SCP 2014), het ECRI-rapport (ECRI rapport over Nederland, oktober 2013). en ook de Nationale Ombudsman die zich hierover uitsprak.

 

Download Nulled WordPress Themes