Keep Reading A Quick Tour

EXPERTMEETING MOSLIMHAAT EN DISCRIMINATIE

In 2015 heeft de Europese Commissie (EC) David Friggierie aangesteld als coördinator om moslimhaat tegen te gaan. Friggieri werkt sinds 2012 bij de EU aan het antiracisme en mensenrechtenbeleid. Eerder was hij beleidsmedewerker op het gebied van Europees staatsburgerschap en doceerde hij Europees recht aan de universiteit van Malta. Friggieri is aanspreekpunt voor Europese moslims. Daarnaast is het zijn taak een strategie te ontwikkelen voor het bestrijden van hate crime en hate speech.

 

Opkomen voor rechten en vrijheden

Seculiere vrijheden en burgerrechten zijn nooit vanzelfsprekend: ze moeten altijd bevochten en beschermd worden. De laatste 30 jaar zien we echter wel iets bijzonders: seculiere vrijheden worden steeds sterker gedefinieerd en afgebakend door discussies over islam en moslims en vaak in oppositie met islamitische rituelen en instituties.

 

Islamofobie (h)erkennen & bestrijden!

Islamofobie is een urgent probleem
Het CTID is opgericht in 2013 om het probleem van islamofobie in Nederland onder de aandacht te brengen. Het werk van vele zelforganisaties van moslims en Nederlanders met een migratie- achtergrond, zoals Meld Islamofobie!, SPIOR en Al Nisa heeft ervoor gezorgd dat islamofobie inmiddels op de kaart staat. Verschillende onderzoekers en Europese en Nederlandse instituten leggen dan ook een deel van de aard en omvang van de problematiek in Nederland vast.

 

Interview: Wilders’ haatzaaien moeten stoppen

Menehbi is een activist met aanzien onder vooral oudere Marokkanen. Hij is al decennia actief als woordvoerder van de Marokkaanse gemeenschap en zat sinds 1975 praktisch ononderbroken in het actiewezen: bij anti-racisme-stichtingen en belangenorganisaties.

In 1992 richtte hij Nederland Bekent Kleur op, waarbij hij nog steeds betrokken is; hij demonstreerde tegen het vreemdelingenbeleid van toenmalig minister Rita Verdonk en spreekt jaarlijks op 21 maart op de Internationale Dag tegen Racisme. Soms gaan zijn organisaties allianties aan met linkse activistische partijen als de Internationale Socialisten.

Lees meer
Premium WordPress Themes Download