Over ons

Het Collectief Tegen Islamofobie en Discriminatie( CTID) is een netwerk van zelforganisaties, wetenschappers, juristen, docenten en andere deskundigen op het gebied van islamofobie en discriminatie. Het CTID streeft naar een diverse samenleving op basis van respect, waar geen plaats is voor islamofobie, homofobie, antisemitisme of enige andere vorm van discriminatie en werkt aan bewustwording door middel van voorlichting en training en door het benaderen en aanspreken van de poitiek. Het CTID biedt juridische hulp en ondersteuning aan slachtoffers en heeft overleg en bijeenkomsten met de politie. Daarnaast biedt het CTID voorlichtingen aan op scholen en in moskeeën en organiseert zij conferenties, debatten en campagnes om islamofobie onder de aandacht te brengen in een breder netwerk. Het CTID fungeert tevens als een coördinatiepunt voor de initiatieven, ervaringen, netwerken en expertise van onze partners met als doel het bundelen van onze krachten in de strijd tegen islamofobie.

 

Het uitgangspunt voor het werk van het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie vormen de internationale mensenrechtenverdragen en de Nederlandse grondwet. Daarin is geregeld dat alle Nederlandse burgers, ongeacht hun afkomst, overtuiging of geloof als gelijk worden gezien én door de Nederlandse staat beschermd worden tegen ongelijke behandeling. Ontwikkelingen op maatschappelijk en politiek terrein hebben de laatste decennia geleid tot een toename van intolerantie, polarisatie, radicalisering en islamofobie.  Mensen met een islamitische achtergrond krijgen te maken met stigmatisering, buitensluiting, geweld, en ongelijke behandeling, wat leidt tot polarisatie en tweedeling binnen de maatschappij. De islam zelf wordt steeds vaker en gemakkelijker gelijkgesteld aan terrorisme, radicalisering en wangedrag, wat verregaande gevolgen voor moslims heeft.

Daarom zet het CTID zich in voor de verdediging van de rechten van mensen met een islamitische achtergrond en het bestrijden van islamofobie.

Onze partners: Nederland:

Onze Onze partners: Europa:

Download WordPress Themes