Over ons.

Ontstaan

In Nederland wonen bijna een miljoen moslims, iets meer dan 5%van de Nederlandse bevolking, een kleine minderheid dus. Toch ligt de focus steeds op deze kleine groep,  die zowel via de politiek, de media als in het dagelijks leven wordt blootgesteld  aan negatieve beeldvorming, belediging, haatzaaien , ongelijke behandeling en discriminatie, kortom islamofobie.

Toen Emcemo in 2013 de Europese Conferentie Islamofobie organiseerde leek er behoefte te bestaan aan een platform waarin NGO’s, wetenschappers, juristen en deskundigen op het gebied van islamofobie, discriminatie en mensenrechten elkaar kunnen ondersteunen en versterken. Dit leidde tot de oprichting van het Collectief Tegen islamofobie en Discriminatie (CTID) Binnen het CTID bestaat de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen en gebruik te maken van elkaars netwerk en expertise. Het CTID functioneert daarnaast als coördinatiepunt waar in kaart wordt gebracht wat er speelt in de actualiteit, wie met welke activiteiten bezig is en met welk doel, waar men kan leren van elkaars ervaring en waar men elkaar ondersteunt.

Er bestaat nog altijd discussie over de juiste definitie van islamofobie. Het CTID hanteert de definitie die Ineke van der Valk formuleerde naar aanleiding van bovengenoemde conferentie.

‘Islamofobie is een historisch-maatschappelijk gegroeide ideologie die met behulp van beelden, symbolen, teksten, feiten, interpretaties en gedragingen systematisch en consistent een negatieve betekenis geeft aan ‘de islam’ en/of aan ‘moslims’. Zo worden de perceptie, de betekenisgeving, het begrip, de attitudes en het gedrag van mensen tegenover de islam en moslims beïnvloed ten gunste van sociale uitsluiting van moslims als ‘de ander’ en ten gunste van discriminerende, ongelijke behandeling in het culturele, sociale, economische en politieke domein’.
(I.v.d.Valk op Republiek Allochtonie, 24-10-2013)

Het uitgangspunt voor het werk van het CTID vormen internationale mensenrechtenverdragen en de Nederlandse wetgeving die de rechten van alle Nederlandse burgers, ongeacht hun afkomst, overtuiging of geloof dient te waarborgen. Vanuit dit uitgangspunt zet het CTID zich in voor het verdedigen van de rechten van mensen met een islamitische achtergrond en het bestrijden van islamofobie.

Activiteiten

Het CTID organiseert voorlichtingen en trainingen voor kaders en achterban van moskeeën, instellingen en organisaties over hoe om te gaan met islamofobie en het belang van melden van islamofobe incidenten. Deze trainingen worden gegeven door deskundigen op het gebied van islamofobie en kunnen bij uw organisatie gegeven worden of in de ruimte van het CTID. De trainingen zijn kosteloos.

Persoonlijk gesprek

Wanneer u de voorkeur geeft aan een persoonlijk gesprek voor meer informatie dan is dat vanzelfsprekend mogelijk. Loopt u vooral eens binnen tijdens het spreekuur op woensdagmiddag tussen 14.00-17.00 uur of neem contact met ons op voor een afspraak. Locatie: Eerste Weteringsplantsoen 2c, 1017 SJ Amsterdam.

Meldpunt

Daarnaast beschikt het CTID over een Meldpunt Islamofobie waar men islamofobie, in n de breedste zin van het woord, kan melden. De ervaren medewerkers van het Meldpunt helpen slachtoffers bij de afhandeling van hun melding en de follow up. Zij bieden een luisterend oor en kunnen u adviseren over melding, mediation, aangifte en andere mogelijkheden. Melding van islamofobie kan via het meldingsformulier op deze website of via onderstaande  adresgegevens.

Wilt u meer informatie over de voorlichtingen, trainingen, het Meldpunt Islamofobie en andere activiteiten van het CTID dan kunt u contact opnemen via het meldingsformulier op deze website, via email islamofobie@gmail.com  of telefonisch 020-4288825

 

free online course