MELDPUNT

Sinds de aanslagen bijvoorbeeld Charlie Hebdo in Parijs lopen de anti-moslim sentimenten hoger op en krijgt het maatschappelijk debat een grimmig karakter. Islamofobe incidenten maken weer een piek door, wat het vergroten van de meldingsbereidheid van islamofobie nog hoger op de agenda zet.

Tot voor kort werd islamofobie door de antidiscriminatiebureaus niet apart geregistreerd. Inmiddels wordt, na aanpassing binnen het registratiesysteem, moslimdiscriminatie in een aantal gemeenten in Nederland geregistreerd.

Het CTID is, door middel van registratie van klachten bij het zelf opgerichte Meldpunt tegen Islamofobie en Discriminatie, bezig de discriminatie van moslims in Nederland in beeld te krijgen. Het Meldpunt zorgt voor de registratie en monitoring van meldingen, communicatie en overleg met ADB’s en politie en worden islamofobe uitspraken en berichtgeving in de media gemonitord.

Het Meldpunt is niet bedoeld als alternatief of concurrentie van reguliere Anti-Discriminatiebureau’s (ADB’s). Daarom worden melders aangemoedigd en eventueel ondersteund hun melding in te dienen bij ADB’s en aangifte te doen bij de politie.

Melden kan via deze website, via de facebookpagina of telefonisch. Ook kunnen slachtoffers vijf dagen per week terecht bij het Nelson Mandela Centrum aan het Eerste Weteringsplantsoen 2C om hun melding persoonlijk te maken. Het Meldpunt biedt hulp en ondersteuning aan slachtoffers van islamofobie. Bij uitingen en ervaringen waar onrecht vanaf druipt zoeken we samen met de melder of meldster naar manieren om naast het melden ook andere (juridische) stappen te kunnen ondernemen.

Wanneer je te maken krijgt met uitingen van islamofobie of discriminatie, dan is het belangrijk om dit te melden. Hoe meer meldingen, hoe beter. Meten is weten!

  1. Noteer relevante feiten, zoals tijdstip, locatie, omstandigheden, nummer van de bus of trein, haltes, namen of werknummers van portiers en winkelmedewerkers etc.
  2. Maak foto’s of video-opnames wanneer deze als bewijsmateriaal kunnen functioneren.
  3. Probeer getuigen te verzamelen en een (geschreven) verklaring te laten afleggen.

020-4288825

 

Download Best WordPress Themes Free Download