Partners in Europa

Het CTID heeft zich in 2013 aangesloten bij een overkoepelende Europees netwerk om de krachten te bundelen en de kennis te vergroten. Dit netwerk bestaat uit organisaties uit acht verschillende Europese landen, die zich inzetten voor het tegengaan van islamofobie. Zo kan internationaal gebruik worden gemaakt van elkaar kennis en expertises.  Dit netwerk werd in 2013 opgezet met als doel het bestrijden van racisme, islamofobie en discriminatie. Dit Europees netwerk streeft naar het ontwikkelen van een effectieve aanpak van islamofobie, waarbij gebruik wordt gemaakt van de ervaringen van slachtoffers. De belangrijkste doelen van dit Europees netwerk zijn de verbetering van de omstandigheden van de slachtoffers en empowerment van de moslimgemeenschap. Om deze doelen te bereiken onderneemt het CTID diverse activiteiten, zoals het vormen van een samenwerkingsverband van NGO’s op nationaal en Europees niveau, sensibiliteitscampagnes, steun aan slachtoffers, netwerken en lobbyen en het zoeken naar fondsen om de teams en systemen te verbeteren.

Het gaat om organisaties in acht Europese landen  die zich inzetten voor registratie  monitoring van discriminatie en geweld tegen burgers op grond van hun werkelijke of veronderstelde relatie met de Islam. Deze aangesloten organisaties zijn gevestigd onder ander in Frankrijk, België, Italië, Duitsland, Nederland, Zweden, Hongarije en Engeland.

 

 

Deze site en campagne wordt mede mogelijk gemaakt door een contributie van de Joseph Rowntree Charitable Trust (JRCT).

online free course