Partners in Nederland

Het uitgangspunt voor het werk van het Collectief Tegen Islamofobie en Discriminatie vormen internationale mensenrechtenverdragen en de Nederlandse grondwet waarin is geregeld dat alle Nederlandse burgers, ongeacht hun afkomst, overtuiging of geloof als gelijk worden gezien en beschermd worden door de Nederlandse staat tegen ongelijke behandeling. Vanuit dit uitgangspunt is zet het CTID zich in voor het verdedigen van de rechten van mensen met een islamitische achtergrond en het bestrijden van islamofobie.

Naar aanleiding van de Europese Conferentie Islamofobie die het Euro-Mediterraan Centrum voor Migratie en Ontwikkeling in oktober 2013 organiseerde, werd een netwerk samengesteld bestaande uit zelforganisaties, wetenschappers, juristen, docenten en andere deskundigen op het gebied van islamofobie: het Collectief Tegen Islamofobie en Discriminatie (CTID).

Het CTID is een platform voor initiatieven van verschillende organisaties en deskundigen op het gebied van islamofobie en discriminatie. Het is een plaats waar deskundigen op divers gebied bij elkaar konden komen om ervaringen uit te wisselen en gebruik te maken van elkaars netwerk en expertise. Daarnaast is het een coördinatiepunt waar in kaart gebracht wordt wie met welke activiteiten bezig is en met welk doel en waar men kan leren van elkaars ervaringen.

 

Download Best WordPress Themes Free Download