Open brief tegen acties Pegida

Naar aanleiding van de door Pegida aangekondigde acties die wij niet anders kunnen benoemen dan als walgelijk en provocerend willen wij ieders aandacht vragen voor het volgende.

Allereerst willen wij alle burgemeesters verzoeken om onverlet het recht op demonstratie deze walgelijke vorm van, door racisme geinspireerde vorm van uitlokking niet toe te staan. Overwegingen hiervoor zijn dat de geplande acties een gevaar kunnen vormen voor de openbare orde en tevens zou een gelijktrekking kunnen worden overwogen met de recent verboden zogenoemde ‘lawaaidemonstratie’ die ook door de rechter is bevestigd.
Immers het recht op demonstratie is en dient immer afgewogen te worden aan andere grondrechten en ons inziens kan dan niet anders dan geconcludeerd worden dan dat een verbod van de door Pegida aangekondigde provocaties zeer wel te rechtvaardigen is.
Tevens willen wij alle moslims, medestanders en moskeegangers oproepen zich niet te laten verleiden tot welke actie dan ook die niet binnen de wettelijke kaders past.
Moslims zijn in ons land in geen enkel opzicht minder dan joden, christenen of mensen van welke andere religie ook en de vrijheid van vereniging en de vrijheid van godsdienst dient dan ook voor allen gewaarborgd te zijn op een dusdanige wijze dat daarop geen inbreuk wordt gemaakt door racisten die voor niets anders staan dan uitsluiting van bepaalde groepen binnen onze samenleving en die door niets anders worden gedreven dan haat.
Wij hopen en verwachten dat ook een beslissing in deze kwestie blijk zal geven van wijsheid en daadkracht.
Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie
Voor contact: Abdou Menehbi 06- 55818828