islamofobie

Ter gelegenheid van 21 september, ‘De Europese dag tegen islamofobie’, nodigen wij u uit om met ons stil te staan bij het huidige terrorisme- en radicaliseringsbeleid in Nederland en Europa en de impact daarvan op de mensenrechten en islamofobie.

Tijdens deze bijeenkomst gaan wij niet alleen in gesprek over de Nederlandse en Europese aanpak van islamofobie, maar kijken we ook naar de mate waarin maatregelen die Nederland en Europa (willen) treffen op het gebied van terrorismebestrijding op gespannen voet staan met de mensenrechten en de rechtsstaat.

Hoe duidelijk zijn de Europese kaders tegen terrorisme en gewelddadig extremisme? Zijn deze gebaseerd op de bescherming en de
bevordering van de mensenrechten? Deskundigen op het gebied van terrorisme, radicalisering en islamofobie komen hierover aan het woord.

Programma:

– Saida Derrazi, CTID:

Hoe staat het ervoor met de monitoring van islamofobe incidenten? Hoe wordt er in de politiek omgegaan met islamofobie en haatzaaien? Hoe zit het met het Nederlandse en Europese beleid met betrekking tot Islamofobie? Welke gevaren bestaan er op dit gebied met betrekking tot de rechtsstaat?

– Sohail Wahid, Erasmus Universiteit:

Wat is de impact van contraterrorisme-en antiradicaliseringbeleid op
de mensenrechten en het anti discriminatiebeleid?

– Martijn de Koning, Radboud Universiteit, UVA:

Welke positie nemen onderzoekers, mensenrechten activisten, burgers, opinie makers  in met betrekking tot het maatschappelijk debat over terrorisme en radicalisering en islamofobie?

– Ibtissam Abaaziz, St. Meld Islamofobie:

Hoe kunnen acties en activiteiten tegen structurele islamofobie
versterkt worden? Wat zijn de perspectieven en strategieën?

– Abdou Menebhi, EMCEMO, CTID:

Wat is de rol van antiracisme- en mensenrechtenactivisten in relatie tot contraterrorisme, antiradicaliseringswetgeving en het islamofobiebeleid van Europa en Nederland?

– Fenna ten Berge:

Presentatie manifest “Tegen Moslimhaat en Discriminatie van Moslims”.

Dagvoorzitter:
Roemer van Oordt, projectbureau Zasja/Republiek Allochtonië

 

[bf id=”797″]