Archive: 17 februari 2020

EXPERTMEETING ISLAMOFOBIE

De expertmeeting van 11 oktober werd georganiseerd door het Collectief Tegen Islamofobie om met professionals vanuit verschillende disciplines van gedachten te wisselen over de problematiek rondom islamofobie.

 

EXPERTMEETING MOSLIMHAAT EN DISCRIMINATIE

In 2015 heeft de Europese Commissie (EC) David Friggierie aangesteld als coördinator om moslimhaat tegen te gaan. Friggieri werkt sinds 2012 bij de EU aan het antiracisme en mensenrechtenbeleid. Eerder was hij beleidsmedewerker op het gebied van Europees staatsburgerschap en doceerde hij Europees recht aan de universiteit van Malta. Friggieri is aanspreekpunt voor Europese moslims. Daarnaast is het zijn taak een strategie te ontwikkelen voor het bestrijden van hate crime en hate speech.

 

Opkomen voor rechten en vrijheden

Seculiere vrijheden en burgerrechten zijn nooit vanzelfsprekend: ze moeten altijd bevochten en beschermd worden. De laatste 30 jaar zien we echter wel iets bijzonders: seculiere vrijheden worden steeds sterker gedefinieerd en afgebakend door discussies over islam en moslims en vaak in oppositie met islamitische rituelen en instituties.