Verslag activiteiten 2014: Discriminatie en islamofobie

Uit diverse onderzoeken blijkt dat racisme en discriminatie in Nederland een steeds groter wordend probleem vormen. Het aantal meldingen van discriminatie stijgt, de onvrede onder minderheidsgroepen groeit, sociale media staan vol met voorbeelden en uitspraken van racistische aard. Zie hiervoor onder andere het SCP-rapport (Ervaren discriminatie in Nederland, SCP 2014), het ECRI-rapport (ECRI rapport over Nederland, oktober 2013). en ook de Nationale Ombudsman die zich hierover uitsprak.